Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2014

youshouldstay
8175 be6f
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Trzeba przetrwać zimę, żeby móc poczuć wiosnę.
— K2
youshouldstay
Miłość to nie tylko wymiana uczuć i pieszczot, ale przede wszystkim pogodnych poświęceń i kompromisów. Serca zaczynają się otwierać dopiero wtedy, gdy rezygnujemy z własnych pragnień i ograniczeń na rzecz dobra partnera. Można powiedzieć, że dojrzała miłość zaczyna się wtedy, gdy porzucamy iluzję, że odpowiemy na wszystkie niespełnione, niedojrzałe potrzeby partnera. Proces dorastania odbywa się przez frustracje, rozczarowania, kryzysy. Jeśli wyjdziemy z tego cało, to zaczniemy stawać się wolni i dawać wolność. Im mniej iluzji w związku, tym więcej w nim miejsca na miłość. Tak więc, aby otworzyć serce, trzeba w jakimś momencie zdobyć się na uczciwość. Na tym polega różnica między uwodzeniem, a otwieraniem serca. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie dać. I nie oczekujemy tego, czego druga strona nie jest w stanie nam dostarczyć.
— W. Eichelberger "Męskie pół świata"
Reposted frompusiek pusiek viamonsoon monsoon
youshouldstay
Prawdziwa miłość to nie związek idealny, lecz taki związek pełen kłótni i godzenia, łez i uśmiechów, i pomimo, że ma się dość, że jest ciężko, nie poddajesz się, bo wiesz, że  z Tą osobą jesteś szczęśliwszy niż z kimkolwiek innym.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— J.L.W.
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. Nie znamy już siebie sprzed kilku lat. Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Bądź świadomy tego, co robisz. Bądź świadomy tego, w jaki sposób wzmacniasz albo niszczysz swój organizm. Miej odwagę spojrzeć uczciwie na swoje życie i zdecydować, w którą stronę idziesz.
— B.P.
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Przyjaciel to człowiek, do którego dzwonię po wielu miesiącach milczenia, a on nie pyta: dlaczego się nie odzywałaś, tylko mówi: cieszę się, że właśnie dziś słyszę Twój głos.
— R.L.
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
W życiu każdego człowieka są dwie miłości: ta pierwsza i ta prawdziwa.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Czas nie leczy ran, on tylko zmienia perspektywę.
— O.M.
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
0118 d60b
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Dopiero, kiedy piekielnie boisz się o kogoś, kiedy niepokój nie pozwala ci oddychać, strach zatyka arterie i odbiera rozum, dopiero wtedy, moja miła, ty kochasz naprawdę.
— K.S.
Reposted frommonsoon monsoon
youshouldstay
Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł. 
— Leena Krohn
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
youshouldstay
  Wiesz, czasami nie chcesz niczego poza tym, żeby kogoś dotknąć. chociaż brzegiem koszulki, albo tym najmniejszym palcem u lewej ręki. Czasami chcesz po prostu nie musieć odwracać głowy i czuć tą bliskość, czuć, że ktoś siedzi obok Ciebie, ta jedna jedyna osoba. Na własnej skórze znaleźć jego ciepło, włosek, milimetr zapachu. Wiesz, czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być ta, żeby się położyć, wtulić się i zasnąć.  
— Spokojnie zasnąć, w twoich ramionach ...
youshouldstay
Moje myśli opiekują się Tobą.  Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą. "
— Stachura "Dzienniki"
Reposted fromDYM DYM viamore-than-a-memory more-than-a-memory
youshouldstay
Chciałoby się zacząć jeszcze raz,
Chciałoby odnaleźć zmarnowany czas.
— Coma
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vialifeless lifeless
youshouldstay
6188 c97e 500
youshouldstay
0241 ba89
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory

April 28 2014

youshouldstay
6261 c7e9
Reposted fromgrzej grzej vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl